Biuro Finansowo – Księgowe Biegłego Rewidenta KRYSTYNA BORODZIUK (skrót BFK Biegłego Rewidenta KRYSTYNA BORODZIUK) zajmuje się badaniem sprawozdań finansowych, audytem i doradztwem podatkowym, doradztwem bilansowym, wyceną spółek, organizacji systemu rachunkowości w firmach oraz analizami finansowymi i badaniem kondycji finansowej firm.

Średnio rocznie badamy około 40 podmiotów. Należy do nich spółki kapitałowe – handlowe i produkcyjne, przedsiębiorstwa państwowe i osób fizycznych, fundacje, zrzeszenia, spółdzielnie mieszkaniowe, spółdzielnie spożywców, instytuty naukowe oraz partie polityczne.

BFK Biegłego Rewidenta KRYSTYNA BORODZIUK jest podmiotem osoby fizycznej. Firma działa na rynku od 1994 roku.

Współpracujemy z pięcioma biegłymi rewidentami, którzy  mają ogromne doświadczenie w pracy audytorskiej. BFK Biegłego Rewidenta prowadzi również aplikacje. Przy badaniu sprawozdań finansowych współpracujemy z kancelariami radców prawnych, z doradcami podatkowymi, z analitykami finansowymi i z osobami posiadającymi licencje na usługowe prowadzenie ewidencji księgowej. 

« powrót

BFK Biegłego Rewidenta
Krystyna Borodziuk

adres
al. Jana Pawła II 80 E m 23
00-175 Warszawa

telefon
+48 22 637 30 32
+48 601 222 659

e-mail
krystyna.borodziuk@wp.pl

NIP
118-000-48-15

Numer podmiotu uprawionego
do badania sprawozdzań
finansowych

623

 
Ypsilon Media - Agencja Kreacji Wizerunku Biznesowego - kreacja strony www

Strona Główna | O Firmie | Oferta | Doświadczenie | Referencje | Kontakt

 

Copyright © 2009 BFK Biegłego Rewidenta Krystyna Borodziuk